การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
ขออนุมัติดำเนินการและรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566