แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ห้วยจรเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ พ.ศ.2564-2566