ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 71 results.
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1/2567
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 15/2566
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 14/2566
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 13/2566