ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 74 results.
ประกาศ เรื่องการอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2567
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 3/2567
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 2/2567
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1/2567
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567