ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 59 results.
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 5/2566
ประกาศ เรื่องการอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2566
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
ประกาศโอนงบประมาณรายครั้งที่ 3/2566
ประกาศเรื่อง โอนงบประมาณครั้งที่ 2 ประจำปี 2566