แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
19 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคบที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือกลั้นอุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. และประตูปิด-เปิดท่อขนาด 0.80 เมตร(มาตรฐานชลประทาน)บริเวณริมคลองบางเตย(หน้าโรงสีบางเตย)ที่รับน้ำจากชุมชนมาลงคลองบางเตย หมู่ที่5 ตำบลห้วยจรเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2567ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
การให้บริการ SMS Notification สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
39
เดือนนี้
660
เดือนก่อน
1,846
ปีนี้
7,125
ปีก่อน
4,742