แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
20 พฤษภาคม 2567ซื้อสารกำจัดวัชพืช สารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% ขนาด 1,000 มิลิลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือกลั้นอุุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (วันที่16-31 พฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
7
เมื่อวาน
3
เดือนนี้
1,631
เดือนก่อน
3,102
ปีนี้
6,250
ปีก่อน
4,742