ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานประปา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560