โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

14 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่  14  กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.
 
นายมณชัย วัฒนกุลโชคชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้  
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!