“โครงการกิจกรรม เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ “การทำลูกประคบสมุนไพร”

28 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28  สิงหาคม 2566 เวลา 9.00.

 

นายมณชัย วัฒนกุลโชคชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ประชาชนที่สนใจตำบลห้วยจรเข้

       “โครงการกิจกรรม  เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ

                   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

              “การทำลูกประคบสมุนไพร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!